Traumaverwerking

Patronen doorbreken
door trauma
onder ogen
te zien.

"Vlinders eten niet altijd honing. Kadavers en uitwerpselen zijn ook voedingsstoffen voor ze. Alles wat je doormaakt in je leven is voeding."

Herken en behandel trauma.

Voel je je regelmatig overweldigd door onverklaarbare gevoelens, waarbij dagelijkse situaties onverwacht intense reacties oproepen? Dit kan wijzen op onverwerkte trauma's. Ik wil je helpen hoe je de symptomen van een trauma kunt herkennen, de mogelijke oorzaken ervan, en de invloed die deze kunnen hebben op je leven. We zullen ook bespreken welke stappen je zelf kunt zetten naar herstel en hoe ik als coach je hierbij kan ondersteunen. Dit is jouw eerste stap naar een beter begrip van je eigen ervaringen en naar een mogelijk herstelproces.


Hoe je lichaam en geest reageren op trauma.

Na het ervaren van een trauma ervaar je meestal direct dat je klachten ontwikkelt zoals shock, ongeloof of verwarring. Deze acute reacties zijn natuurlijk en zijn vaak het resultaat van de intense stressreactie van je lichaam op de gebeurtenis. Je kunt symptomen zoals trillen, hartkloppingen, hyperventilatie of misselijkheid ervaren, die allemaal deel uitmaken van je lichaam's poging om met de dreiging om te gaan. We noemen dit ook wel een fight-or-flight response (vecht-of-vlucht reactie).

Naarmate de tijd verstrijkt en je de gebeurtenis begint te verwerken, kun je merken dat er meer aanhoudende klachten opkomen zoals voortdurende angst, depressieve gevoelens, slaapproblemen, of zelfs tekenen van posttraumatische stressstoornis (PTSS).
Het is niet ongebruikelijk dat je herbelevingen zoals flashbacks en nachtmerries ervaart, waarbij je het trauma opnieuw beleeft. Ook kan het zijn dat je situaties of mensen die herinneringen aan het trauma oproepen, bewust vermijdt. Dit kan leiden tot emotionele gevoelloosheid concentratieproblemen, prikkelbaarheid, en frequente woede-uitbarstingen.

Deze langdurige klachten kunnen ingrijpend zijn en vaak is professionele hulp nodig om ze effectief aan te pakken. Het herkennen van deze symptomen in jezelf is een cruciale eerst stap naar herstel, het is belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat!


Verschillende typen trauma's en symptomen.

Enkelvoudig trauma: Dit type trauma komt voort uit een enkele, vaak acute gebeurtenis, zoals een ernstig ongeluk, een plotselinge gewelddadige aanval, of het plotseling overlijden van een naaste. Symptomen kunnen bestaan uit hevige angst, vermijdingsgedrag van situaties die aan de gebeurtenis herinneren, en plotselinge woede-uitbarstingen.

Meervoudig trauma: Ook wel bekend als complex trauma, kan ontstaan door meerdere traumatische gebeurtenissen of een langdurige blootstelling aan traumatische situaties, zoals langdurige mishandeling, oorlog of langdurige blootstelling aan huiselijk geweld. Symptomen omvatten vaak diepe emotionele pijn, voortdurend gevoel van dreiging, en emotionele ontwrichting zoals intense angst, langdurige verdrietigheid, onverklaarbare woede, of een gevoel van vervreemding van anderen. Dit kan resulteren in moeilijkheden met het aangaan en onderhouden van persoonlijke relaties, problemen met het reguleren van emoties, en een constant gevoel van onveiligheid of dreiging, zelfs in situaties die objectief gezien veilig zijn.

Acute Stressstoornis (ASD): Dit type trauma manifesteert zich kort na een traumatische gebeurtenis en duurt gewoonlijk tussen de drie dagen en een maand. Symptomen omvatten gevoelloosheid, mentale afstandelijkheid, slaapproblemen, en irritatie.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS): PTSS kan ontwikkelen als de symptomen van trauma langer dan een maand na het incident aanhouden en verergeren. Ook komt het voor dat klachten pas maanden of jaren na het incident optreden. Specifieke symptomen van PTSS omvatten herbelevingen door nachtmerries en flashbacks, ernstige angst en vermijding van alles wat herinnert aan de traumatische gebeurtenis, je bent continu alert en op je hoede, waardoor je gespannen bent en snel schrikt, vaak gepaard met gevoelens van vervreemding en emotionele verdoving. Deze klachten gaan niet vanzelf over.


Het belang van hulp en ondersteuning.

Herken je deze symptomen? Voel je je soms gevangen in je eigen emoties? Het is belangrijk om te weten dat je niet alleen bent en dat er hulp beschikbaar is. Als coach kan ik je helpen om je trauma te herkennen en aan te pakken. Het is cruciaal om de juiste ondersteuning te krijgen, vooral als je merkt dat je dagelijks leven wordt beïnvloed door sombere gevoelens, huilbuien of constante spanning. Traumaheling kan je helpen om weer grip op je leven te krijgen.


Alternatieve behandelmethoden.

Misschien heb je al geprobeerd hulp te zoeken via de reguliere psychologische of psychiatrische hulpverlening, maar ben je ontmoedigd geraakt door de lange wachtlijsten, een slechte ervaring, of een gebrek aan persoonlijke aansluiting. Als dit het geval is, wil ik je graag laten weten dat er alternatieve behandelmethoden beschikbaar zijn die effectief kunnen zijn en vaak sneller toegankelijk. Veel mensen kiezen voor alternatieve therapieën vanwege de holistische benadering, de mogelijkheid voor gepersonaliseerde behandelplannen en de focus op natuurlijke methodes die beter aansluiten bij een culturele en/of spirituele overtuiging. Een van de krachtige methoden die ik aanbied is EFT (Emotional Freedom Techniques). Dit kan een effectieve vorm van traumaverwerking zijn en biedt vaak een completere benadering van herstel.


Wat is EFT?

EFT, oftewel Emotional Freedom Techniques, is een innovatieve en effectieve methode om emotionele blokkades en trauma's aan te pakken. Het combineert elementen van acupressuur en cognitieve therapie. Tijdens een EFT-sessie tik je zachtjes op specifieke meridiaanpunten op je lichaam terwijl je je concentreert op de traumatische herinnering of emotie. Dit proces helpt om de negatieve emotionele lading van de herinnering te verminderen en kan je helpen om je rustiger en meer in balans te voelen. Traumaverwerking door middel van EFT kan bijzonder effectief zijn.


Wat kan je zelf doen?

Wil je graag stappen zetten richting herstel? Het eerste wat je kunt doen is erkennen dat je hulp nodig hebt. Vertel je verhaal en deel welke klachten je ervaart. Dit kan de eerste stap zijn naar een leven waarin je niet langer wordt beheerst door je trauma.


Waarom alternatieve therapieën?

Alternatieve therapieën bieden een holistische benadering van genezing. Dit betekent dat ik niet alleen kijk naar je symptomen, maar ook naar de onderliggende oorzaken van je trauma en hoe deze je hele wezen beïnvloeden. Door samen te werken, kunnen we manieren vinden om je emotionele, mentale en fysieke welzijn te verbeteren. Traumaverwerking in een holistische context kan zeer heilzaam zijn.


Neem de eerste stap.

Ben je klaar om de eerste stap te zetten op je pad naar herstel? Wacht niet langer en zoek de hulp en ondersteuning die je verdient. Als coach sta ik klaar om je te begeleiden bij elke stap van je herstelproces. Samen kunnen we werken aan een toekomst waarin je je weer sterk en vrij voelt. Neem vandaag nog contact met me op en ontdek hoe ik je kan helpen op jouw reis naar genezing. Traumaverwerking is een proces dat je niet alleen hoeft te doorlopen.


Maak een afspraak